Privacy Policy
www.groupb.beer ดำเนินการโดย บริษัท กรุ๊ปบี จำกัด
ซึ่งเรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากกับการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

Group B ให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2555

1. ทางบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้

1.1 เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้

  • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
  • ชนิด Browser
  • ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า

1.2 เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้

  • วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • การเข้าดูหน้าเว็บ
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
  • ประเภทของการสืบค้น
  • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

1.3 ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2) จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัทและจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น

2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ

2.1 กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลในระบบของบริษัท สามารถทำได้โดยการติดต่อมายังบริษัทของเราได้ตามข้อมูลการติดต่อในหน้า CONTACT US

2.2 กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account เราจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขาย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

3. นโยบายการใช้ Cookies

บริษัท ใช้เทคโนโลยี Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับเครื่องแม่ข่ายในขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.groupb.beer จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ
2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

6. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์

ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ อีเมล์ [email protected] ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7 วัน

7. นโยบายคุ้มครองสิทธิลำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน

7.1 เราไม่ขายสินค้าให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

7.2 เราไม่รับผิดชอบใดใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กรณีที่ เด็ก เยาวชน หรือบุตรหลานในปกครองของท่าน มีพฤติกรรมในเชิงทุจริต หรือแอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัว ปลอมแปลงอายุ แอบอ้างข้อมูลผู้ปกครอง นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ นำข้อมูลบัตรประชาชน นำข้อมูลบัตรเครดิต ของ ผู้ปกครอง บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ มาใช้ในการกระทำธุรกรรมเพื่อสั่งซื้อสินค้า

8. นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์
9. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท กรุ๊ปบี จำกัด
88/38 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 089-0404245
Email: [email protected] Line ID: @groupb.beer